top of page

Atelier Doorzicht biedt psychologische hulp bij belemmeringen in de ontwikkeling van het hoogbegaafde en hooggevoelige kind en de volwassene. 

Atelier Doorzicht is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, weerbaarheid, emotieregulatie en loopbaanbegeleiding. 

WELKOM
potlood Bunch

potlood Bunch

Visie

Jouw manier van denken, voelen en handelen bepaalt de ruimte die er ontstaat voor het groeien van je talenten. Je omgeving is van invloed op de manier waarop je naar jezelf en naar de wereld kijkt. Als er in je ontwikkeling belemmeringen ontstaan kun je hierbij hulp gebruiken.

Marisa Meerveld

. Hoogbegaafdheid coach

. Tekentherapeut

. Vak therapeut beeldend vormen

. Ervaringsdeskundige t.a.v                                     hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

. Specialistisch arbeidsdeskundige

. Bewegingsagoog

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

bottom of page