top of page
Voor hoogbegaafde kinderen
voor wie?

voor wie?

"Mam…het labeltje jeukt zo in mijn nek",  "ik snap mijn klasgenoten niet, dit is toch wat we afgesproken hadden?",  "waarom staat er op het pak ‘volle melk’? Verkopen ze ook pakken melk die niet vol zijn?".

 

Een hoogbegaafd kind heeft een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Dit vormt samen de hoogbegaafdheid. Ook gevoeligheid speelt een rol. Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich op een andere manier dan hun klasgenoten. Zolang hier ruimte, tijd en aandacht voor is binnen het gezin en de school krijgt het hoogbegaafde kind de ruimte om vol enthousiasme en overgave steeds meer te leren en te groeien. 

Maar als het denken, voelen en handelen bij het hoogbegaafde kind uit balans raakt door een vaste manier van denken of doordat de omgeving het kind niet begrijpt en er op school weinig ruimte is binnen het standaard les kader kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld: 

 • Je kind voelt zich anders en voelt zich hierin onbegrepen of eenzaam.

 • Je kind mist aansluiting bij klasgenoten en weet niet hoe hij daarmee om moet gaan.

 • Je kind ontwikkeld angsten die de groeien ontwikkeling belemmeren.

 • De schoolresultaten zakken sterk en je kind kan niet meer genieten van school.

 • Je kind heeft moeite met het beginnen aan een taak of doet lang over taken waardoor de druk en stress kunnen oplopen.

 • Je kind heeft heftige emoties en weet niet hoe hij hier mee om moet gaan.

Atelier Doorzicht biedt begeleiding en therapie aan kinderen en jongeren vanaf 3 tot ongeveer 20 jaar die sociaal, emotioneel of gedragsmatig zijn vastgelopen.

De begeleiding is gericht op onder meer de volgende aspecten:

 • het bieden van kennis over hoogbegaafdheid (psycho-educatie)

 • het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

 • inzicht in de Mindset (vaste of open Mindset)

 • het omgaan met gevoelens bijvoorbeeld boosheid, frustratie

 • het omgaan met hooggevoeligheid

 • het omgaan met faalangst en perfectionisme

 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden

 • hulp bij het ontwikkelen van de juiste strategieën bij het leren

 • het ontdekken van de eigen krachten en talenten en hoe het kind die kan gebruiken. 

 

Je bent altijd vrij om te bellen en informatie in te winnen of begeleiding door Atelier Doorzicht geschikt is voor je kind.

 

Verder geef ik advies en ondersteuning aan scholen op sociaal, emotioneel en gedragsgebied. 

bottom of page