top of page
KLACHTENREGELING

Het is verplicht voor zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. Atelier Doorzicht is aangesloten bij Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. 

Mocht je op enig moment een klacht hebt, dan hoor ik dat graag. Meld deze dus altijd eerst bij mij. Ik zal er alles aan doen om de klacht zo goed mogelijk te behandelen en elkaar te vinden in een gesprek. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kun je je wenden tot de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen.  Zie www.fvb.vaktherapie.nl/klachten voor de procedure van de afhandeling van de klacht. Deze is ook op te vragen/ter inzage bij Atelier Doorzicht.

bottom of page