top of page
VOOR WIE IS ATELIER DOORZICHT?
Voor hoogbegaafde kinderen

"Mam…het labeltje jeukt zo in mijn nek",  "ik snap mijn klasgenoten niet, dit is toch wat we afgesproken hadden?",  "waarom staat er op het pak ‘volle melk’? Verkopen ze ook pakken melk die niet vol zijn?".

 

Een hoogbegaafd kind heeft een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Dit vormt samen de hoogbegaafdheid. Ook gevoeligheid speelt een rol. Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich op een andere manier dan hun klasgenoten. Zolang hier ruimte, tijd en aandacht voor is binnen het gezin en de school krijgt het hoogbegaafde kind de ruimte om vol enthousiasme en overgave steeds meer te leren en te groeien. 

Maar als het denken, voelen en handelen bij het hoogbegaafde kind uit balans raakt door een vaste manier van denken of doordat de omgeving het kind niet begrijpt en er op school weinig ruimte is binnen het standaard les kader kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld: 

 • Je kind voelt zich anders en voelt zich hierin onbegrepen of eenzaam.

 • Je kind mist aansluiting bij klasgenoten en weet niet hoe hij daarmee om moet gaan.

 • Je kind ontwikkelt angsten die de groei en ontwikkeling belemmeren.

 • De schoolresultaten zakken sterk en je kind kan niet meer genieten van school.

 • Je kind heeft moeite met het beginnen aan een taak of doet lang over taken waardoor de druk en stress kunnen oplopen.

 • Je kind heeft heftige emoties en weet niet hoe hij hier mee om moet gaan.

Atelier Doorzicht biedt begeleiding en therapie aan kinderen en jongeren vanaf 3 tot 21 jaar die sociaal, emotioneel of gedragsmatig zijn vastgelopen.

De begeleiding/ behandeling is gericht op onder meer de volgende aspecten:

 • Het bieden van kennis over hoogbegaafdheid (psycho-educatie).

 • Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

 • Inzicht in de mindset (groei mindset en vaste mindset).

 • Het omgaan met gevoelens bijvoorbeeld boosheid, frustratie.

 • Het omgaan met hooggevoeligheid.

 • Het omgaan met faalangst en perfectionisme.

 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

 • Hulp bij het ontwikkelen van de juiste strategieën bij het leren.

 • Het ontdekken van de eigen krachten en talenten en hoe het kind die kan gebruiken. 

 

Je bent altijd vrij om te bellen en informatie in te winnen of begeleiding door Atelier Doorzicht geschikt is voor je kind.

 

Verder geef ik advies en ondersteuning aan scholen op sociaal, emotioneel en gedragsgebied. 

voor wie?

voor wie?

Voor ouders

Atelier Doorzicht biedt naast hulp aan het hoogbegaafde kind ook ondersteuning aan ouders bij de opvoeding. Het opvoeden van het hoogbegaafde kind vraagt van ouders een andere aanpak, wat een zoektocht kan zijn. Zeker als er ook kinderen zijn in het gezin met een gemiddeld IQ. Het kan moeilijk zijn als ouder om te zien dat je hoogbegaafde kind vastloopt en ongelukkig is ondanks dat er al van alles is geprobeerd.

 

Samen wordt gekeken naar: Wat houdt hoogbegaafd zijn in? Waar kun je als ouders je kind in ondersteunen en waar in vrij laten? Hoe leer je als gezin te genieten van het creatieve denken van je hoogbegaafde kind en hoe begeleid je in het gezin de heftige emoties die kunnen opvlammen? Hoe begeleid je je kind naar steeds meer zelfstandigheid en help je mee in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld? Ouder zijn is topsport en je bent steeds in beweging. Tijdens de begeleiding besteden we ook aandacht aan de ouder als persoon, die ook tijd en ruimte nodig heeft om op te laden. Hoe doe je dat en wat past bij jou?

De hoogbegaafde volwassene

Loopbaan coaching

Een hoogbegaafde heeft bijzondere gaven meegekregen, mogelijkheden tot geweldige prestaties. Hierin ligt een grote uitdaging; het richting geven aan deze talenten.

 

Als je goed in je vel zit:

 • ben je snel van begrip 

 • ben je nieuwsgierig, intrinsiek gemotiveerd en zie je veel mogelijkheden

 • ben je creatief, heb je veel nieuwe ideeën

 • ben je vaak sterk gevoelig voor allerlei prikkels

 • ben je perfectionistisch met veel gevoel voor rechtvaardigheid

In je kracht ben je een gedreven, originele, creatieve en constructieve medewerker en ben je van grote waarde in je werk en omgeving.

Maar niet iedere hoogbegaafde slaagt er in om richting te geven aan zijn talenten. Het kan ook zijn dat je werkomgeving deze ruimte niet biedt. Je kunt uit balans raken en in valkuilen terecht komen. Er kunnen communicatieproblemen ontstaan, eenzaamheid, onzekerheid, depressie bore-out of burn-out. Deze valkuilen gaan dan een steeds grotere rol in je leven spelen. 

Het kan zijn dat je nadenkt over het werk dat je nu doet.  Je kunt door onderpresteren op een werkplek terecht zijn gekomen waar je je passie en kunde niet kwijt kunt. Misschien heb je net ontdekt dat je hoogbegaafd bent en is hier in je verleden geen ruimte voor geweest. Is er nog geen plek geweest voor inzicht, acceptatie en verwerking. Of heb je nog steeds last van een negatief zelfbeeld waardoor je niet tot je recht komt op je werk en in je persoonlijke omgeving.

Het is aan jou de keuze om te kiezen voor verandering. Dat vraagt moed en lef om je eigen zoekproces aan te gaan. Hiervoor is geen handleiding te geven maar krijg je met elke stap steeds meer inzicht in wie jij bent en wat jouw talenten zijn. 

Atelier Doorzicht biedt coaching en therapie bij persoonlijke ontwikkelingsvragen. Er wordt verbinding gelegd tussen denken, voelen en handelen zodat er nieuwe balans kan ontstaan. 

 

Atelier Doorzicht is gespecialiseerd in loopbaancoaching. Hierbij kijken we bewust naar je loopbaan en staan we stil bij de volgende vragen: Wat maakt je hierin gelukkig?, Welke doelen heb je en wat zou je anders willen? In de coaching bouwen we aan jouw persoonlijke carrière plan en wat hier voor nodig is om dit te realiseren.

Therapie

De ervaring van vastlopen en even niet meer weten hoe, geeft ruimte voor groei en ontwikkeling naar wie je mag zijn in deze wereld. Dit kan een hele ontdekkingstocht zijn en Atelier Doorzicht biedt de ruimte door middel van therapie om samen met je op te lopen, te spiegelen en je in groeipijn te ondersteunen. 

Binnen de therapie is er ruimte voor bijvoorbeeld grenzen leren voelen en aangeven, positief zelfbeeld ontwikkelen, omgaan met eenzaamheid, intens leven en intens voelen, zicht op hoogbegaafdheid, zingeving, inzicht in en grip op angsten, ontdekken wie je bent, zicht op oude patronen en triggers waardoor groeiruimte ontstaat, deze groeiruimte vormgeven en ontdekken wat past bij jou. 

Hoogbegaafdheid

Wanneer je merkt dat wat je leest op de site je aanspreekt en passend zou zijn is er de ruimte om je aan te melden voor een traject. Je hoeft hiervoor niet bewezen hoogbegaafd te zijn, vaak zal je je wel herkennen in de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid.

 

bottom of page