top of page
TARIEVEN

                                                                                            

Kennismakingsgesprek (telefonisch)                                                                     

Intakegesprek                                                                                                                                           

Verslag intakegesprek met concrete doelen

en behandelplan                                                             

Beeldende therapie consult                                           

                                       

Verslag begeleidingstraject (~5 sessies)                       

                       

Loopbaan coaching                                                     

excl. BTW

gratis                               

             

€98,-                                                                           

€87,- 

€98,-

                                

€87,-

                       

€155,-

Beeldende therapie is vrijgesteld van 21% BTW

Begeleiding op locatie is in sommige gevallen mogelijk. Reistijd en -kosten worden in rekening gebracht à €1,- per km (heen-en terugreis).

Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

Indien je niet op een gemaakte afspraak verschijnt of deze niet op tijd (uiterlijk 24 uur van tevoren) annuleert, wordt een bedrag van 98 euro in rekening gebracht. Je kunt deze kosten niet verhalen op je zorgverzekeraar.

VERGOEDINGEN
beeldmerk geregistreerd vaktherapeut-RGB_Register Beeldend therapeut.png

Begeleiding voor hoogbegaafde kinderen kan in vele gevallen vergoed worden vanuit Persoons Gebonden Budget. Je kunt ook bij Atelier Doorzicht terecht voor hulp bij de aanvraag van een PGB.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Beeldende Therapie.

De behandelingen door de Beeldend therapeut wordt bij een aantal zorgverzekeraars vergoed. Dit is afhankelijk van de voorwaarden en het gekozen aanvullende pakket dat u heeft afgesloten. Bij deze ziektekostenverzekeringen kunt u de kosten (gedeeltelijk) declareren als beeldende therapie of via alternatieve geneeswijzen. Controleer uw polis of informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.

De Nederlandse vereniging voor Beeldende Therapie valt onder de koepel van Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Loopbaan coaching kan door de werkgever bekostigd worden vanuit duurzame inzetbaarheid of scholingskosten. Indien het traject door de werkgever word bekostigd wordt er een offerte op maat gemaakt.

Beperkt inkomen

Is er hulp nodig, maar zijn er geen financieringsmogelijkheden via de zorgverzekering of eigen gemeente en je bent ook niet in de mogelijkheid om de zorg zelf te bekostigen? Neem dan toch contact op. Jaarlijks doe ik een aantal sessies tegen gereduceerd tarief voor dit soort situaties.

bottom of page