top of page
Voor ouders

Atelier Doorzicht biedt naast hulp aan het hoogbegaafde kind ook ondersteuning aan ouders bij de opvoeding. Het opvoeden van het hoogbegaafde kind vraagt van ouders een andere aanpak, wat een zoektocht kan zijn. Zeker als er ook kinderen zijn in het gezin met een gemiddeld IQ. Het kan moeilijk zijn als ouder om te zien dat je hoogbegaafde kind vastloopt en ongelukkig is ondanks dat er al van alles is geprobeerd.

 

Samen wordt gekeken naar: Wat houdt hoogbegaafd zijn in? Waar kun je als ouders je kind in ondersteunen en waar in vrij laten? Hoe leer je als gezin te genieten van het creatieve denken van je hoogbegaafde kind en hoe begeleid je in het gezin de heftige emoties die kunnen opvlammen? Hoe begeleid je je kind naar steeds meer zelfstandigheid en help je mee in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld? Ouder zijn is topsport en je bent steeds in beweging. Tijdens de begeleiding besteden we ook aandacht aan de ouder als persoon, die ook tijd en ruimte nodig heeft om op te laden. Hoe doe je dat en wat past bij jou?

bottom of page