WERKWIJZE

Het eerste gesprek is gericht op kennismaking, opbouwen van vertrouwen in elkaar en het helder krijgen van de hulpvraag. Dit vormt de basis van de begeleiding. Samen maken we een plan. Wat voor vorm begeleiding is nodig en hoe gaan we met de hulpvraag aan de slag gaan. Voorafgaand aan dit gesprek krijg je een aantal formulieren toegestuurd die een eerste inzicht geven op de hulpvraag.

 

Tijdens de begeleiding neemt het zelf-oplossend vermogen van het kind en de ouders/ volwassene een grote rol in. Zo kun je straks ook verder nadat de begeleiding afgerond is. Tijdens de begeleiding mag het kind/ de volwassene experimenteren, oefenen, ontdekken en toepassen.

 

Nadat de hulpvraag helder is wordt er een persoonlijk plan opgesteld waarin de doelen staan waaraan gewerkt wordt, evenals de werkwijze, de termijn en de kosten. De begeleiding vindt plaats in de praktijk en in sommige gevallen op school of thuis.

 

Je kunt altijd bellen of mailen voor een eerste gratis telefonisch kennismakingsgesprek. Hierna bepaal je zelf of je een intakegesprek wil plannen voor een verder traject.

Vormen van begeleiding

In de begeleiding maak ik gebruik van een combinatie van oplossingsgerichte gesprekken en activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogbegaafdheidstheorieën en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, rationeel emotieve therapie en de Mindset theorie van Carol Dweck. Daarnaast wordt beeldende therapie ingezet om ook ervaringsgericht te leren. Gevoel, verstand en handelen wordt op deze manier bewust bij elkaar gebracht en zichtbaar gemaakt. Ik zet beeldende werkvormen en creatieve opdrachten in die een beroep doen op de specifieke leerstijl van hoogbegaafde mensen. Zo wordt er een veranderingsproces op gang gebracht en ontstaat er ruimte voor groeien van talent. ​

Naast individuele begeleiding biedt Atelier Doorzicht

groepscursussen:

Sterk in je schoenen’ Sociale vaardigheidstraining

Kinderatelier’ Basiscursus tekenen en schilderen

Talenten lab’ Cursus voor creatief begaafden

Nieuw licht’ Verbetering van je mentale vitaliteit door beeldende therapie.

Een andere kijk’ Mindset training

Lekker in je lijf’ Emotie regulatie training

Beeldende therapie en hoogbegaafdheid

Tweede deel van een mini-documentaire over talentontwikkeling in het basisonderwijs door middel van creativiteit. Door KlareKijk

Adres
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Atelier Doorzicht 

Dorpsweg 32

9993 TK Westerwijtwerd

tel. 0617820114