top of page
WERKWIJZE

Het eerste gesprek is gericht op kennismaking, opbouwen van vertrouwen in elkaar en het helder krijgen van de hulpvraag. Dit vormt de basis van de begeleiding. Samen maken we een plan. Wat voor vorm begeleiding is nodig en hoe we met de hulpvraag aan de slag gaan. Voorafgaand aan dit gesprek krijg je een aantal formulieren toegestuurd die een eerste inzicht geven op de hulpvraag.

 

Tijdens de begeleiding neemt het zelf-oplossend vermogen van het kind en de ouders/ volwassene een grote rol in. Zo kun je straks ook verder nadat de begeleiding afgerond is. Tijdens de begeleiding mag het kind/ de volwassene experimenteren, oefenen, ontdekken en toepassen.

 

Nadat de hulpvraag helder is wordt er een persoonlijk plan opgesteld waarin de doelen staan waaraan gewerkt wordt, evenals de werkwijze, de termijn en de kosten. De begeleiding vindt plaats in de praktijk en in sommige gevallen op school of thuis.

 

Je kunt altijd bellen of mailen voor een eerste gratis telefonisch kennismakingsgesprek. Hierna bepaal je zelf of je een intakegesprek wil plannen voor een verder traject.

Vormen van begeleiding

In de begeleiding/ therapie maak ik gebruik van een combinatie van oplossingsgerichte gesprekken en activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogbegaafdheidstheorieën en technieken uit de rationeel emotieve therapie, Acceptance and Commitment Therapy en de Mindset theorie van Carol Dweck. Daarnaast wordt Beeldende therapie ingezet om ook ervaringsgericht te leren. Gevoel, verstand en handelen wordt op deze manier bewust bij elkaar gebracht en zichtbaar gemaakt. Ik zet beeldende werkvormen en creatieve opdrachten in die een beroep doen op de specifieke leerstijl van hoogbegaafde mensen. Zo wordt er een veranderingsproces op gang gebracht en ontstaat er ruimte voor groeien van talent. ​

Daarnaast maak ik gebruik van symbooldrama wat vaak goed aansluit bij de sterke intensiteiten van hoogbegaafden. Symbooldrama is een behandelvorm waarin het beleven van innerlijke beelden op de voorgrond staat. Het gaat daarbij om een werkwijze volgens een nauw omschreven methodiek, waarbij niet alleen taal maar juist ook de beelden van belang zijn.

Symbooldrama is een bijzondere behandelingsvorm, die een ander uitgangspunt heeft dan de meeste therapieën. Door middel van verbeelding leer je je innerlijke conflicten, spanningen en trauma’s te begrijpen en te verwerken via een dagdroom. Ook brengt de dagdroom je weer bij je eigen bronnen van vitaliteit en veerkracht. Symbooldrama geeft je zo energie en vertrouwen, waardoor je zelf nieuwe stappen kan zetten.

Naast individuele begeleiding biedt Atelier Doorzicht

groepscursussen:

Sterk in je schoenen’ Sociale vaardigheidstraining

Kinderatelier’ Basiscursus tekenen en schilderen

Talenten lab’ Cursus voor creatief begaafden

Nieuw licht’ Verbetering van je mentale vitaliteit door beeldende therapie.

Een andere kijk’ Mindset training

Lekker in je lijf’ Emotie regulatie training

bottom of page